EXPAT GOLD


ФОНДЪТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЛАТО

Expat Gold e единственият в България фонд, който дава на индивидуални инвеститори ликвидна експозиция към благородния метал злато.

Това е национален борсово търгуван фонд от отворен тип, който пасивно следва цената на златото. Подходящ е за инвеститори, които търсят лесен достъп до финансови инструменти, следващи движението на цената на благородния метал, с цел диверсификация или хеджиране на своето инвестиционно портфолио.

Expat Gold следва пасивно цената на златото, като се стреми да репликира възможно най-близко доходността на LME PM Price Reference Gold, обявявана от бенчмарк администратора си London Metal Exchange.

Фодът получи разрешение от Комисията за финансов надзор на 10 декември 2020 г. След набирането на начален капитал на първичен пазар от квалифицирани по проспект инвеститори, фондът предстои да бъде листнат за търговия на Българската фондова борса в началото на 2021 г., където до него ще имат достъп както институционални, така и индивидуални инвеститори.

Разгледайте секцията с Въпроси и отговори за допълнителна информация.

ПРЕДИМСТВА

Нисък праг на инвестицията

На Българската фондова борса минималният обем на сделка с дялове на Expat Gold ще бъде 1 дял, което го прави достъпен за широк кръг инвеститори.

Ликвидност

На БФБ маркет-мейкъри ще поддържат котировки на Expat Gold и ще гарантират възможността дяловете да се купуват и продават във всеки момент. Квалифицирани по проспект инвеститори имат достъп до първичен пазар, където дялове от фонда могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми.

Лесно управление на експозицията

За разлика от покупката на физическо злато, където бульоните са неделими, при инвестиция чрез финансов инструмент увеличаването или намаляването на експозицията към злато се случва лесно с покупка/продажба на дялове на борсата.

Сигурно съхранение

Дяловете от борсово търгувания фонд се съхраняват в депозитари за електронни ценни книжа на името на инвеститора. Сигурно и по-евтино в сравнение с вариантите и разходите за съхранението на физическо злато.

По-ниски транзакционни разходи

В общия случай българският инвеститор би имал по-ниски разходи за търговия с този инструмент на БФБ в сравнение с разходите за покупка и съхранение на алтернативни чуждестранни фондове върху злато. Достъпът до чуждестранни борсово търгувани фондове върху злато е по-труден и често не е свързан с реална доставка и собственост върху инструментите.

Без данък върху печалбата

Печалбата от инструменти, търгувани на регулиран европейски пазар, е освободена от данък за физически и юридически лица, чиято юрисдикция на данъчно облагане е България.

КАК ДА ИНВЕСТИРАМ?

ОПЦИЯ 1:
ОТВОРЕТЕ ИНВЕСТИЦИОННА СМЕТКА ПРИ ЕКСПАТ

С индивидуалната итнвестиционна сметка при Експат имате достъп до инвестиционни възможности от цял свят във всички класове активи, вкл. и достъп до инвестиция в Expat Gold. Управлявате спестяванията си от едно място, при пълна информация и отчетност.
Научете повече за индивидуалната инвестиционна сметка при Експат и как да си откриете такава тук.

ОПЦИЯ 2:
ПОПИТАЙТЕ СВОЯ БРОКЕР И ТЪРГУВАЙТЕ НА БФБ

След листването на фонда на Българска фондова борса дяловете на Expat Gold ще бъдат достъпни за търговия през всички инвестиционни посредници в страната.
Попитайте своя брокер как да добавите експозиция към този инструмент в портфейла си.

Желаете да научите повече за възможностите за инвестиции в злато, как по-добре да управлявате спестяванията си и как да се ориентирате в палитрата от инвестиционни продукти и услуги:

ПОПИТАЙТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ

ЗАЩО ЕКСПАТ

ГЛОБАЛЕН ОБХВАТ, ЛИДЕРСТВО, ИНОВАЦИИ
ЛИДЕР В ДОВЕРИТЕЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания за управление на активи в България, със стотици клиенти от над 30 държави и инвестиции на над 55 пазара по света във всички класове активи (акции, облигации, фондове, опции, фючърси, суровини и скъпоценни метали, изкуство, имоти, валути).

ГЛОБАЛЕН ОПИТ, ОТЛИЧНА СВЪРЗАНОСТ СЪС СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ

Експат има един от най-добрите инвестиционни екипи в Централна и Източна Европа, с образование и опит от близо 10 държави в Северна Америка, Европа и Азия. Осигурили сме отлична свързаност със световни и местни брокери, банки, банки-депозитари, борси, регулаторни органи, оператори на индекси и други институции. Чрез платформата Vestima на Clearstream имаме достъп до над 125 000 договорни фондове, ETF-и и хедж фондове. Можем да търгуваме десетки хиляди инструменти по целия свят.

ШИРОК СПЕКТЪР ОТ УСЛУГИ И ПРОДУКТИ

Експат предоставя утвърден и сигурен начин за управление на личните спестявания и семейното богатство чрез диверсифицирани портфейли от финансови инструменти от цял свят. Наред с индивидуалните инвестиционни сметки, управляваме също 11 борсово търгувани фонда (ETF), един „къс“ фонд, 3 договорни фонда за облигации и акции с глобален фокус, фонд за глобално изкуство, фонд за недвижими имоти (АДСИЦ), първия в България фонд за инвестиции в злато.

ИНВЕСТИЦИИ В НАД

55

ПАЗАРА ПО СВЕТА
КЛИЕНТИ ОТ НАД

30

ДЪРЖАВИ НА 4 КОНТИНЕНТА

18

АВАНГАРДНИ СОБСТВЕНИ ПРОДУКТА

КЪМ ОСНОВНИЯ САЙТ WWW.EXPAT.BG

Контакти

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

София 1000 ул. „Георги С. Раковски“ 96А

+359 2 980 1881

office@expat.bg

www.expat.bg

Ако желаете първи да четете нашите новини, коментари и анализи, свързани с глобалните финансови пазари и управлението на личните спестявания:

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ